Untitled Page


Copyright
 

Deze website is eigendom van Finstral. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Finstral. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finstral mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Finstral tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finstral is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.


Disclaimer

Deze website en haar inhoud genieten bescherming uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten. Alle merken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermde werken die te zien zijn op en/of octrooirechten die bestaan ten aanzien van deze website behoren toe aan Finstral haar toeleveranciers, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finstral en/of haar toeleveranciers is het niet toegestaan de website, (delen van) haar inhoud en de daarop aanwezige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken etc. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik door (potentiŽle) klanten. Het is slechts toegestaan de website te bekijken op een enkele computer en/of daarvan een enkele 'hard-copy' te printen. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan (potentiŽle) klanten. Finstral heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en/of het gebruik daarvan. Finstral is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website. Voor zover Finstral op haar website 'links' heeft aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft Finstral geen garanties met betrekking tot de aard, inhoud en of het gebruik daarvan. Finstral is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze websites. Het is niet toegestaan deze website te 'framen' en zonder schriftelijke toestemming te linken met andere websites.

  
Privacy statement

Alle gegevens die u via onze website verstrekt, of dit nu formulieren zijn of via e-mail, worden door Finstral Corporate Fashion B.V. natuurlijk altijd strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt, zonder uw voorafgaande toestemming. We houden ons wel het recht voor om de gegevens in een eigen bestand (database) op te slaan en deze in de toekomst mogelijk te gebruiken voor gerichte commerciŽle uitingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Finstral Corporate Fashion B.V.
Postbus 29
6666 ZG Heteren
T +31 (0)26 - 472 00 44
F +31 (0)26 - 472 15 58
E info@finstral.nl© 2011 Finstral disclaimer & privacy HRG: 09086747